MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Naše revíry

2-0790-1-1 - Ipeľ č.3, revír kaprový - lovný - (Platí celozväzové povolenie)
Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda.
Pozor! Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100 m nad a pod rybími prechodmi. 


2-1090-1-1 - Krupinica č.1, revír kaprový - lovný. 
Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom
revír kaprový - lovný - plocha 4 ha 
pri obci Preseľany nad Ipľom. 
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

 2-2760-1-1 - Štiavnica č.1, revír kaprový - lovný. Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-3980-1-1 - Štrkovisko Šahy, revír kaprový - lovný - plocha 1 ha vodná plocha štrkoviska v obci Šahy.
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm.
Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku! Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.
Lov kapra rybničného je povolený od 1.januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona.
V zmysle § 13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený celoročný lov rýb.

2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, revír kaprový - lovný - plocha 2,9 ha vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. 
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

 

 2-5530-1-1 - Vodná nádrž Vyškovce, revír kaprový - lovný - plocha 18 ha 

Vodná plocha nádrže pri obci Vyškovce nad Ipľom. 
V časti od ústia Semerovského potoka do vzdialenosti 150 metrov na pravom aj ľavom brehu vodnej nádrže je tabuľami vyznačené neresisko rýb, kde je celoročný zákaz lovu rýb. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

 

2-1610-1-1 - OR - Ipľa Hrkovce, revír kaprový - lovný - plocha 1 ha odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

2-2150-1-1 - Preseľanský potok, revír kaprový - lovný Preseľanský potok od ústia pri obci Preseľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.

2-2610-1-2- Ryžovisko Ipľa, revír kaprový - chovný - plocha 25 ha vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie. 
Zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel (§ 10 ods. 5 zákona).