MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Zákony o rybárstve

Zákon o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, 

dovoľujeme si vám dať na vedomie, že dňa 13. júna 2018 bol schválený nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý si máte možnosť stiahnuť  TU, pričom v tejto aktualizovanej verzii je už zapracovaná aj novela vyplývajúca zo zákona č. 305/2018 Z.Z. Takto schválený zákon sa stáva účinný od 1.januára 2019.
 

Tiež si môžete prečítať Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

 

 

Skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšená lovná miera na roky 2018-2020

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 na Ministerstve životného prostredia SR zverejňujeme nasledovné zoznamy:

Lovné-miery-2018_2020

 

 

ZAKON_O_RYBARSTVE_216-2018.pdf
VYHLASKA_ktorou_sa_vykonava_zakonc._216_o_rybarstve.pdf
Stanovy_SRZ_2022.pdf