MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Zákony o rybárstve

 

Vážení rybári.

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19  si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu rybárskeho práva. 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Preto Vás žiadame, aby ste  dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich  revíroch . 

PETROV ZDAR !

 

 

Spoločný rybársky poriadok

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2021, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.
Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2021 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ)
Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2021.
Spoločný rybársky poriadok

Zákon o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, 

dovoľujeme si vám dať na vedomie, že dňa 13. júna 2018 bol schválený nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý si máte možnosť stiahnuť  TU, pričom v tejto aktualizovanej verzii je už zapracovaná aj novela vyplývajúca zo zákona č. 305/2018 Z.Z. Takto schválený zákon sa stáva účinný od 1.januára 2019.
 

Tiež si môžete prečítať Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

 

 

Skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšená lovná miera na roky 2018-2020

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 na Ministerstve životného prostredia SR zverejňujeme nasledovné zoznamy:

Lovné-miery-2018_2020

 

 

ZAKON_O_RYBARSTVE_216-2018.pdf
VYHLASKA_ktorou_sa_vykonava_zakonc._216_o_rybarstve.pdf
STANOVY_SRZ.pdf