MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

 Školenie vybratých uchádzačov o členstvo v SRZ


sa bude konať 13.4.2024 so začiatkom o 9:00 hodine
v priestoroch Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho,
Slovenského národného povstania 279/4, 936 01 Šahy.

Skúšky sa následne budú konať 20.4.2024 o 9:00 hodine
na rovnakom mieste.

A Szlovák Horgász Szövetség tagságára kiválasztott jelentkezők képzése

2024. április 13-án 9.00 órai kezdettel kerül megrendezésre
a Fegyverneki F. Katolikus Egyesített Iskola helyiségeiben,
Slovenského národného povstania 279/4, 936 01 Šahy.

 A vizsgákra ezután 2024. április 20-án 9.00 órakor kerül sor.

KAPOR K3 1 000kg  

  

 

Výbor MO SRZ ŠAHY udelil ocenenie čestného člena pre Štefana Nemcsoka.

A MO SRZ ŠAHY bizottsága tiszteletbeli tagdíjat adományozott Nemcsok Istvánnak.

 

 

Družstvo MOSRZ Šahy obsadilo na 40. ročníku Ipeľského pohára pekné druhé miesto.