MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

Prajem pekný deň. 
V súlade s vydanými pokynmi Vám oznamujeme termín Členskej schôdze MO
SRZ Šahy, ktorá sa bude konať dňa 10.3.2024 o 8.00 v divadelnej sále
Mestského úradu v Šahách 

S pozdravom 
Karol Kovács, PhD. 
predseda MO SRZ Šahy

 

 

Výbor MO SRZ ŠAHY udelil ocenenie čestného člena pre Štefana Nemcsoka.

A MO SRZ ŠAHY bizottsága tiszteletbeli tagdíjat adományozott Nemcsok Istvánnak.

 

 

Družstvo MOSRZ Šahy obsadilo na 40. ročníku Ipeľského pohára pekné druhé miesto.