MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ, 

na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb. 

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

- zákaz zhromažďovania,

- zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

- povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.) 

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. 

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch. 

PETROV ZDAR !

"Oznam o predĺžení termínu konania členskej schôdze"

V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami vám dávame do pozornosti Uznesenie Rady SRZ č. 98/2020, ktorým Rada SRZ schválila predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca decembra 2020. Toho času je teda na mieste upustiť aj od konania výročných členských schôdzí vzhľadom na  opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva.
O presnom termíne ČS vás budeme informovať.
Výbor MO SRZ Šahy

2. liga LRU-plávaná

Uplynulý víkend sa konalo v Humennom na rieke Laborec jesenné dvojkolo 2.ligy LRU-plávaná, na ktoré nastupovalo naše družstvo na priebežnom treťom mieste s minimálnou stratou 1 resp. 5 bodov na družstvá na prvých dvoch miestach. Hlavnou lovenou rybou na tejto vode mala byť podustva, nosáľ a mrena na veľmi jemné systémy na deličku (plavák 0,3 – 1gram, nadväzec priemeru 0,08 mm a háčik č.16-20), no na niektorých miestach v slabších sektoroch bol kľúčom k úspechu lov na match prút, prípadne bolonézu. Už počas tréningu sa ukázalo, že na niektorých miestach to bude doslova boj o každú rybu, napríklad v sobotňajšom preteku stačilo na výhru v sektore C uloviť 10 rýb, v ostatných sektoroch sa chytalo o poznanie viac. Sobotňajší pretek vyšiel nášmu tímu na výbornú, kde sme sa s umiestneniami 1-1-2,5-6 a súčtom 10,5 dostali na prvé miesto s 2,5 bodovým náskokom pred druhým Trenčínom a 18 (!) bodovým náskokom pred tretím Ružomberkom. Vedeli sme však, že táto voda vie byť veľmi zradná a tento dobrý výsledok bude treba ešte potvrdiť v sobotu. Ako príklad uvediem družstvo Žiliny, ktoré bolo po jarnom kole na druhom mieste, v sobotňajšom kole zahrali umiestnenia 11-12-12-12 a klesli na 8.miesto. V nedeľu sme však žiadne prekvapenie nedopustili a zopakovali výborný výkon zo soboty. Naše umiestnenia v sektoroch 1-2-2-3 a celkový súčet 8 nám ešte zvýšil náskok z predchádzajúceho dňa a potvrdil 1.miesto nielen v tomto jesennom kole, ale celkové víťazstvo nášho družstva v 2.lige za rok 2020 a zabezpečilo nám postup do 1.ligy na budúcu sezónu! Chcel by som sa na tomto mieste poďakovať kolegom z družstva za výborný výkon a samozrejme aj miestnej organizácii  SRZ Šahy za podporu nášho družstva. Na záver prikladám aj pár fotiek z preteku. 

Za družstvo MO SRZ Šahy Luboš Taňaši.

viac fotiek

 

IPEĽSKÝ POHÁR 2020

Uplynulý víkend sa naše pretekárske družstvo zúčastnilo v poradí už 37. ročníka tradičných rybárskych pretekov Ipeľský pohár, ktorý sa konal na ramene Ipľa v maďarskej obci Letkés. Sú to preteky, ktorých sa zúčastnilo 9 družstiev slovenských a maďarských rybárskych organizácií z Poiplia. Na uvedenom ramene sme boli týždeň pred pretekmi trénovať a ukázalo sa, že najviac lovenou rybou bola plotica a sumček americký, ktoré sme lovili na krátky 2-4metrový bič. Na tieto ryby (hlavne ploticu) sme sa chceli zamerať aj počas pretekov. Niektoré družstvá prišli s taktikou nakŕmiť kukuricou a čakať na 1-2 zábery od kapra. Niekomu to vyšlo, väčšine však nie a tak naša taktika rýchlostného lovu malých rýb (v množstve cca 400 -500 ks za 4 hodiny) priniesla umiestnenia našich pretekárov 1-1-2-2-7 a konečné 2. miesto v celkovom hodnotení. Víťazom sa stalo družstvo Őrhalom a na treťom mieste skončilo družstvo Szécsény. Budúci rok by mala uvedené preteky organizovať organizácia zo Slovenska. Musím však vyjadriť menšie sklamanie z účasti slovenských družstiev na. Pravidelne sa ho zúčastňujú 3 organizácie – Želiezovce, Štúrovo a Šahy, z maďarskej je však účasť každý rok stabilná 6 družstiev, ktoré stále dokážu dať dokopy družstvo, aj keď nie vždy skúsených pretekárov, ale uvedomujú si, že Ipeľský pohár nie je len o pretekaní, ale aj o stretnutí popredných funkcionárov, ktorí vedia spolu diskutovať, poradiť a navzájom si vymeniť dlhoročné skúsenosti. Bol by som rád, a tak trochu aj apelujem na tieto organizácie, aby obnovili svoju účasť na týchto pretekoch.
                                                                                                                                                                                   Za družstvo MO SRZ Šahy Luboš Taňaši.

 

2.liga LRU-Plávaná

V dňoch 18. a 19. júla sa konalo letné dvoj kolo pretekov 2.ligy LRU-Plávaná, ktorého sa zúčastnilo aj pretekárske družstvo MO SRZ Šahy. Keďže jarné kolo, ktoré mala organizovať naša organizácia, bolo z dôvodu pandémie zrušené, súťaž začínala až týmto letným kolom. Preteky sa konali na rieke Váh v Žiline pod vodným dielom. Jedná sa o tečúcu vodu s premenlivým prietokom, kde hlavné zastúpenie osádky rýb tvorí nosáľ, podustva a mrena. Zriedkavejším úlovkom býva veľký pleskáč, kapor a pstruh. Spomínaný prietok vody a prispôsobenie sa meniacim podmienkam sa ukázalo ako jeden z dôležitých faktorov, aby družstvá uspeli na tejto vode. Počas tréningových dní sa nám darilo loviť slušné množstvo rýb, kde prevládali vyššie spomínané druhy, dokonca sa nášmu pretekárovi podarilo uloviť aj jesetera. Sobotňajšie preteky v daždivom počasí preveril pripravenosť pretekárov, kde sa prietok vody počas pretekov zmenil z prudko tečúcej na stojatú. Výsledok družstva bol veľmi dobrý, nakoľko po umiestneniach 2-3-4-5 sme so súčtom 14 boli na priebežnom 2. mieste za družstvom Trenčína. Nedeľňajšie preteky sa niesol v podobnom duchu, akurát dážď vystriedalo horúce slnečné počasie. V tomto kole sme dosiahli umiestnenia 3-4-7-8 a skončili po tomto dvoj kole na priebežnom 3. mieste z 12 teamov s minimálnou jednobodovou stratou za druhým teamom zo Žiliny (prvé dva teamy postupujú do 1. ligy na nasledujúcu sezónu) a dobrou východiskovou pozíciou pred jesenným kolom, ktoré sa uskutoční v polovici septembra v Humennom na rieke Laborec. Na záver prikladám pár fotiek. 
                                                                                                                                                        Za družstvo MO SRZ Šahy Luboš Taňaši

HOSŤOVACIE POVOLENIA

 "Výbor MO SRZ Šahy oznamuje, že v súlade s článkom XII. odsek 3 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19-Sekr. jednak z dôvodu vyčerpania stanoveného počtu známok hosťovacích povolení pre revíry MO SRZ Šahy pre rok 2020, ako aj z dôvodu nevyberaného spôsobu správania sa niektorých rybárov s hosťovacími povoleniami sa uzniesol, že hosťovacie povolenia sa nebudú vydávať, - respektíve sa budú vydávať len v obmedzenom množstve podľa rozhodnutia predsedníctva výboru MO SRZ Šahy. Vydanie hosťovacích povolení nie je nárokovateľné. 

Info na t.č. hospodára :0903658796"

 

Brigáda sa vydarila...

 

Ďakujeme účastníkom dnešnej brigády. Podarilo sa vyloviť celkom 350kg sumčekov amerických..!! 

 

 


 

 

 

Vážení rybári,

v  súvislosti s množstvom pripomienok k tzv. stavbám na VN Plášťovce, chceme všetkých upozorniť, že naša organizácia má pridelený výkon rybárskeho práva na VN Plášťovce, ale v žiadnom prípade nezodpovedá za vznik rôznych prístreškov a stavieb na brehoch nádrže. Podľa nášho názoru ide o čierne stavby a záleží len na vlastníkoch pozemkov, či tieto stavby budú tolerovať, alebo nie. ALE V ŽIADNOM PRÍPADE nemôže byť reč o VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU podľa§ 15 ods. 1 písm. h) zákona (v §15 písm. h sa hovorí: zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa§ 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia).
Teda tieto prístrešky nedávajú právo ich majiteľom si vyhradzovať miesto lovu. KTOKOĽVEK TAM K VODE PRÍDE, TAK MÔŽE VYUŽIŤ SVOJE RYBÁRSKE PRÁVO A PRED TÝMITO PRÍSTREŠKAMI LOVIŤ RYBY. Majitelia týchto prístreškov nemôžu loviacich vyháňať od vody, nakoľko by tým sami porušili predmetné ustanovenie zákona. Neznamená to však, že tieto tzv. stavby sú loviacim automaticky k dispozícii a pokiaľ niekoho z takého prístrešku jeho majiteľ vykáže, tak nejde o súvislosť s rybárskym právom – prípadne nech si to riešia súdnou cestou, ale naša organizácia toto riešiť nemôže. 

Chceme pripomenúť, že miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. Pričom loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Vyzývame všetkých rybárov k vzájomnej úcte a tolerancii, aby sme mohli mať všetci radosť a spokojnosť pri love rýb. 

Petrov zdar! 
Výbor MO SRZ Šahy

 

 "Vážení členovia MO SRZ Šahy,
opatrenia prijaté na zabránenie šírenia vírusového ochorenia sa postupne zmierňujú a uvoľňujú, avšak na základe problémov so zabezpečením vhodných priestorov pre konanie výročných členských schôdzí u viacerých organizačných zložiek SRZ, Rada SRZ schválila v elektronickom hlasovaní uznesením č. 45/2020 predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.
Uznesenie č. 45/2020:
RADA SRZ  schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.
O presnom termíne konania našej členskej schôdze Vás budeme informovať.
Výbor MO SRZ Šahy."


Vážení rybári.

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19  si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu rybárskeho práva. 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Preto Vás žiadame, aby ste  dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich  revíroch . 

PETROV ZDAR !

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony