MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Zákony o rybárstve

Spoločný rybársky poriadok

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.
Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ)
Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.
Spoločný rybársky poriadok

Zákon o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, 

dovoľujeme si vám dať na vedomie, že dňa 13. júna 2018 bol schválený nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý si máte možnosť stiahnuť  TU, pričom v tejto aktualizovanej verzii je už zapracovaná aj novela vyplývajúca zo zákona č. 305/2018 Z.Z. Takto schválený zákon sa stáva účinný od 1.januára 2019.
Zákon o rybárstve

 

Skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšená lovná miera na roky 2018-2020

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zvýšenia najmenšej lovnej miery na roky 2018 – 2020 na Ministerstve životného prostredia SR zverejňujeme nasledovné zoznamy:

Lovné-miery-2018_2020
Skorší-lov-kapra-2018_2019

 

 

Zakon-o-rybarstve-216-2018.pdf
Spolocny_rybarsky_poriadok_2019.pdf
stanovy_SRZ_2003.pdf
Lovne-miery-2018_2020.pdf
Skorsi-lov-kapra-2018_2019.pdf