MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

   

"Darujte 2% dane na zarybnenie našich vôd"
 (tlačivo na stiahnutie)

 

V dňoch 17. a 18.4.2021 sa uskutočnia brigády. 

 

Predbežné termíny brigád:

 

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

20.3.2021 ZRUŠENÉ

sobota

OR Preseľany

7.00

21.3.2021
ZRUŠENÉ 

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

17.4.2021

sobota

OR Preseľany

7.00

18.4.2021

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

1.5.2021

sobota

OR Preseľany

Štrkovisko Šahy

7.00

23.5.2021

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

 S pozdravom                               

výbor MO SRZ Šahy

Karol Kovács, PhD., predseda MO SRZ Šahy                    Mgr. Dezső Pálffy, tajomník MO SRZ Šahy

                            
HOSŤOVACIE POVOLENIA

 "Výbor MO SRZ Šahy oznamuje, že v súlade s článkom XII. odsek 3 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19-Sekr. jednak z dôvodu vyčerpania stanoveného počtu známok hosťovacích povolení pre revíry MO SRZ Šahy pre rok 2020, ako aj z dôvodu nevyberaného spôsobu správania sa niektorých rybárov s hosťovacími povoleniami sa uzniesol, že hosťovacie povolenia sa nebudú vydávať, - respektíve sa budú vydávať len v obmedzenom množstve podľa rozhodnutia predsedníctva výboru MO SRZ Šahy. Vydanie hosťovacích povolení nie je nárokovateľné. 

Info na t.č. hospodára: 0903 658 796

 

 

"Predĺženie lehoty na konania členských schôdzí / mestských konferencií OZ SRZ v roku 2021

Na základe prognóz vývoja epidemiologickej situácie Rada SRZ schválila Uznesením č. 6/2021 predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií OZ SRZ do 30.9. 2021." 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Prijímanie nových členov

Zákony