MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

 

 

 

 

Vážený člen MO SRZ Šahy! 

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy, platba za rybárske povolenia aj v roku 2020 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade v pokladni (vpravo na prízemí, č.dv.15). Na výdaj povolenia je potrebné mať platný štátny rybársky lístok.

V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2020. Žiadame Vás, aby ste pre povolenia prišli do rybárskeho domu v stanovených termínoch výdaja už  s ústrižkom poukazu po zaplatení alebo s potvrdením o zaplatení cez inertnet banking, s platným štátnym rybárskym lístkom a členskou legitimáciou!

    Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ (u nás 26€) najneskôr do 31. marca bežného roka.

V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ.

Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, a po absolvovaní úspešného preskúšania zaplatiť zápisné a členský príspevok.

Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2019 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 25 € na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení).

V cenníku povolení  sú zahrnuté aj príspevky na fond na úpravy ciest ( 3€) a fond na odkúpenie pozemkov (5€) , ktoré vedieme osobitne na účte MO SRZ Šahy.

Ďalšie poštové peňažné poukazy ( spolu s informáciami pre záujemcov) budú v rybárskom dome , ako aj v kamenárstve pána Róberta Tótha (Hontianska 19) , v rybárskom obchode v Šahách a u členov výboru.

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

 

Termíny na vydávanie povolení:

 

MESIAC

DEŇ

od

do

December 2019

30.

pondelok

15.00

18.00

Január 2020

11.

sobota

16.00

19,00

17.

piatok

15.00

18,00

Február 2020

15.

sobota

16.00

19.00

Marec 2020

14.

sobota

15.00

18.00

28.

sobota

15.00

19.00

Apríl 2020

3.

piatok

16.00

19.00

18.

sobota

15.00

18.00

24.

piatok

16.00

19.00

Máj 2020

22.

piatok

16.00

18.00

Pozývame vás na členskú schôdzu za rok 2019,
ktorá sa uskutoční
v nedeľu 22. marca 2020 so začiatkom od 8.00 hodine
v divadelnej sále mestského úradu v Šahách.

 

Termíny brigád: 

 

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

28.3.2020

sobota

OR Preseľany

7.00

29.3.2020

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

2.5.2020

sobota

OR Preseľany  Štrkovisko Šahy

7.00

3.5.2020

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

16.5.2020

sobota

OR Preseľany

 

7.00

17.5.2020

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

 

Preteky MO SRZ Šahy sa uskutočnia na VN Vyškovce v termíne:

Deti a mládež : sobota 9.5.2020 od 8.00 do 12.00 prezentácia od 7.00
Dospelí: nedeľa 10.5.2020 od 8.00 do 12.00 –prezentácia a losovanie od 6.00

Žiadame Vás o dodržanie platných  predpisov o odovzdávaní správne vyplnených  záznamov v termíne do
15. januára 2020 do schránky rybárskeho domu.

Na základe rozhodnutia výboru za nesprávne vyplnené  povolenie je poplatok 5 €!

 

          S pozdravom                              

                        Karol Kovács, PhD. , predseda MO SRZ Šahy                 Mgr. Dezső Pálffy , tajomník MO SRZ Šahy

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony