MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Organizačná štruktúra

Výbor MO SRZ

Karol Kovács, PhD. - predseda

Mgr. Dezső Pálffy - tajomník

  Marián Bengyik - hospodár

Marián Kováč - pokladník

Štefan Nemcsok

Jozef Vavrek

Stanislav Šebek 

Zsolt Naniaš

Milan Paraj


Schôdze výboru MO SRZ Šahy

 Každý prvý utorok v mesiaci o 17:00 hod. alebo 18:00 hod. podľa dohody členov výboru.

 Miesto: Rybársky dom

Zodpovedný: predseda

Schôdze výboru sú verejné pre každého člena MO SRZ.

 
 
Kontrolná komisia
Róbert Siebenštich - predseda
Zoltán Oros
Ing.Robert Kováč

 


Disciplinárna komisia 
Mgr. Máté Štefan - predseda
Bálint Marian
Varga Jozef


Rybárska stráž 

Naniaš Zsolt - vedúci

Členovia:

Bengyík Marián
Gajdošík Zoltán
Hólya Richard
Jaďuď Ladislav

Konopka Peter
Pásztor Martin

Varga Jozef
Vavrek Jozef

Nové služobné telefónne číslo rybárskej stráže:  0903 462 763