MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Naše revíry

2-0790-1-1 - Ipeľ č.3, revír kaprový - lovný - (Platí celozväzové povolenie)
Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1.apríla do 31.januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1
Pozor! Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100 m nad a pod rybími prechodmi. 
(Vzhľadom k šírke Ipľa sa to vzťahuje na obidva brehy!)


2-1090-1-1 - Krupinica č.1, revír kaprový - lovný. 
Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom
revír kaprový - lovný - plocha 8 ha 
pri obci Preseľany nad Ipľom. 
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.
 


2-2760-1-1 - Štiavnica č.1, revír kaprový - lovný. Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-3980-1-1 - Štrkovisko Šahy, revír kaprový - lovný - plocha 1 ha vodná plocha štrkoviska v obci Šahy.
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.  Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. 
Lov kapra rybničného je povolený od 1.januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona.
V zmysle § 13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami
(napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený celoročný lov rýb
.

2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, revír kaprový - lovný - plocha 4 ha vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. 
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.


2-5530-1-1 - Vodná nádrž Vyškovce, revír kaprový - lovný - plocha 18 ha.

Vodná plocha nádrže pri obci Vyškovce nad Ipľom. 
Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.

 


2-1610-1-1 - OR - Ipľa Hrkovce, revír kaprový - lovný - plocha 1 ha odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.

2-2150-1-1 - Preseľanský potok, revír kaprový - lovný Preseľanský potok od ústia pri obci Preseľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.

2-2610-1-2- Ryžovisko Ipľa, revír kaprový - chovný - plocha 25 ha vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie. 
Zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel (§ 10 ods. 5 zákona).