MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Naše revíry

2-0790 - Ipeľ č.3, revír kaprový - lovný - HRANIČNÝ REVÍR

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1.apríla do 31.januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.12-1090 - Krupinica č.1, revír kaprový - lovný. Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.

2-1620 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľomrevír kaprový - lovný. Pri obci Preseľany nad Ipľom.

Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany, ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája. 


2-2760 - Štiavnica č.1, revír kaprový - lovný. Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-3980 - Štrkovisko Šahy, revír kaprový - lovný. Vodná plocha štrkoviska v meste Šahy. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája. 

2-5130 - Vodná nádrž Plášťovce, revír kaprový - lovný - vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája. 

2-5530 - Vodná nádrž Vyškovce, revír kaprový - lovný.

Vodná plocha nádrže pri obci Vyškovce nad Ipľom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený od 15.mája. 

 


2-1610 - OR - Ipľa Hrkovce, revír kaprový - lovný - odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.

2-2150 - Preseľanský potok, revír kaprový - lovný. Preseľanský potok od ústia pri obci Preseľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.

2-2610-1-2- Ryžovisko Ipľa, revír kaprový - chovný. Vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie. Zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel (§ 9 Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z.)