MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Organizačná štruktúra

Výbor MO SRZ

Róbert Tóth - predseda

Mgr. Dezső Pálffy - tajomník

Karol Kovács PhD. - podpredseda

Marián Bengyik - hospodár

Marián Kováč - pokladník

Štefan Nemcsok

Peter Gál

Roman Šaróka

Zsolt Naniaš


Schôdze výboru MO SRZ Šahy

Každý prvý piatok v mesiaci o 17:00 hod. alebo 18:00 hod. podľa dohody členov výboru.

 Miesto: Rybársky dom

Zodpovedný: predseda

Schôdze výboru sú verejné pre každého člena MO SRZ.

 
 

 
Kontrolná komisia

Róbert Siebenštich - predseda

Zoltán Oros

Robert KováčDisciplinárna komisia 
Mgr. Máté Štefan - predseda
Bálint Marian
Varga Jozef


Rybárska stráž 
 Naniaš Zsolt - vedúci

Členovia:

Bengyík Marián
Bálint Marian
Gajdošík Zoltán
Hólya Richard
Jaďuď Ladislav
Konopka Peter
Kovács Karol ml.
Naniaš Zsolt ml.
Nemcsok Štefan
Pásztor Martin
Varga Jozef
Vavrek Jozef
Vavrek Jozef ml.

                        Nové služobné telefónne číslo rybárskej stráže:  0903 462 763