MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

Termíny na vydávanie povolení (klikni)

 

RYBÁRSKE PRETEKY 2018

5.5.2018 - preteky deti

počet súťažiacich:  28
rybu chytilo 25 súťažiacich
váha nameraných rýb spolu : 113,1 kg

najúspešnejší:

1. Bacsó Alexandra 15400 g

2. Kezmanová Emma 14210 g

3.Gajdosík Zoltán 11720 g

 

 

Najväčšiu rybu chytil
Hoksza Adrián - kapor 60 cm, 4800g

 

6.5.2018 - preteky dospelí

počet súťažiacich:  89
rybu chytilo 53 súťažiacich
váha nameraných rýb spolu : 331,1 kg

 

najúspešnejší: 

1. Čidalka Marián 22250 g

2. Sékela Lukáš 18030 g

3. Teknős Richard 17490 g

 

Najväčšiu rybu chytil
Čidalka Marián - kapor 84 cm, 7800g

 

                                                                                                                                                                                                                               
 

Na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy hosťovacie povolenia pre nečlena SRZ na všetky revíry dávame len pre záujemcov zo zahraničia.

 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

Termín školenia nových členov
7. a 14. apríl 2018 
 o 9:00 hod.

Miestny rybársky poriadok 
platný od 1.1.2018 (klikni)

 

Vážený člen MO SRZ Šahy!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2018 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu
SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie si môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade v pokladni (vpravo na prízemí, č.dv.15). Na výdaj povolenia je potrebné mať platný štátny rybársky lístok.

  Žiadame Vás, aby ste pre povolenia prišli do rybárskeho domu v stanovených termínoch výdaja už  s ústrižkom poukazu po zaplatení alebo s potvrdením o zaplatení cez inertnet banking, s platným štátnym rybárskym lístkom a členskou legitimáciou!

    Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený základnou organizáciou (u nás 23 €) najneskôr do 31. marca bežného roka.
V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ.

 Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2017 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 25 € na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (cenník povolení).

V cenníku povolení  sú zahrnuté aj príspevky na fond na úpravy ciest ( 3€) a fond na odkúpenie pozemkov (5€) , ktoré vedieme osobitne na podúčte MO SRZ Šahy.

Ďalšie poštové peňažné poukazy ( spolu s informáciami pre záujemcov) budú v rybárskom dome  ako aj v kamenárstve pána Róberta Tótha (Hontianska 19).

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

 
Termíny na vydávanie povolení:

MESIAC

DEŇ

od

do

December 2017

28.

štvrtok

16,00

19,00

Január 2018

20.

sobota

15.00

19,00

26.

piatok

16.00

19,00

Február 2018

2.

piatok

16.00

19.00

Marec 2018

3.

sobota

15.00

18.00

16.

piatok

16.00

19.00

Apríl 2018

7.

sobota

15.00

18.00

20.

piatok

16.00

19.00

28.

sobota

15.00

18.00

Máj 2018

18.

piatok

16.00

18.00