MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

ZÁKAZ LOVU KAPRA

od 14.novembra do 28.novembra 2019,

na všetkých vnútorných revíroch MOSRZ ŠAHY (2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, 2-3980-1-1 - Štrkovisko Šahy, 2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, 2-5530-1-1 - Vodná nádrž Vyškovce)

Lov povolený od 29.novembra 2019

  

OZNAMY SRZ

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku
ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Tu si môžete stiahnuť: Spoločný rybársky poriadok 2019

Tu si môžete stiahnuť: Zákon o rybárstve platný od 1.1.2019

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony