MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

OZNAMY SRZ

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku
ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

Na VN Vyškovce boli osadené hniezda na výter zubáča.
Označené sú bójkami.

NEMÝĽTE si ich s kŕmnimi miestami.
NELOVTE V BLÍZKOSTI TÝCHTO BÓJÍ. 

 

 

!!! INFORMÁCIE PRE ROK 2019 !!!

(nasledovné informácie a šeky obdržíte v poštou v najbližších dňoch)
 

Vážený člen MO SRZ Šahy!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2019 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade v pokladni (vpravo na prízemí, č.dv.15). Na výdaj povolenia je potrebné mať platný štátny rybársky lístok.

V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2019. Žiadame Vás, aby ste pre povolenia prišli do rybárskeho domu v stanovených termínoch výdaja už  s ústrižkom poukazu po zaplatení alebo s potvrdením o zaplatení cez inertnet banking, s platným štátnym rybárskym lístkom a členskou legitimáciou!

    Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ (u nás 26€) najneskôr do 31. marca bežného roka.

V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2018 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 25 € na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení).

V cenníku povolení  sú zahrnuté aj príspevky na fond na úpravy ciest ( 3€) a fond na odkúpenie pozemkov (5€) , ktoré vedieme osobitne na podúčte MO SRZ Šahy.

Ďalšie poštové peňažné poukazy ( spolu s informáciami pre záujemcov) budú v rybárskom dome , ako aj v kamenárstve pána Róberta Tótha (Hontianska 19).

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

Ospravedňujeme sa za to, že v tomto roku ani naša MO SRZ Šahy  nebude môcť vydávať povolenia na rybolov pre rok 2019, nakoľko po prijatí nového zákona o rybárstve ešte nebola vydaná jeho vykonávacia vyhláška a nemohli by sme členom vydať uvedené právne predpisy. Podľa našich informácií by to malo Ministerstvo životného prostredia SR vydať do konca mesiaca december 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

Termíny na vydávanie povolení: 

MESIAC

DEŇ

od

do

Január 2019

4.

piatok

16.00

19,00

19.

sobota

15.00

18.00

25.

piatok

15.00

18,00

Február 2019

1.

piatok

16.00

19.00

9.

sobota

15.00

18.00

Marec 2019

2.

sobota

15.00

18.00

22.

piatok

16.00

19.00

Apríl 2019

5.

piatok

16.00

19.00

13.

sobota

15.00

18.00

26.

piatok

16.00

19.00

Máj 2019

17.

piatok

16.00

18.00


Pozývame Vás na členskú schôdzu za rok 2018, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. marca 2019 so začiatkom od 8.00 hod v divadelnej sále mestského úradu v Šahách.

Termíny brigád: 

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

23.3.2019

sobota

OR Preseľany

7.00

24.3.2019

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

13.4.2019

sobota

OR Preseľany

7.00

14.4.2019

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

27.4.2019

sobota

OR Preseľany

Štrkovisko Šahy

7.00

28.4.2019

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

 

Preteky MO SRZ Šahy sa uskutočnia na VN Vyškovce v termíne:
Deti a mládež :            sobota 11.5.2019 od 8.00 do 12.00            prezentácia a losovanie od 7.00

Dospelí:                         nedeľa 12.5.2019 od 8.00 do 12.00            prezentácia a losovanie od 6.00  

 Žiadame Vás o dodržanie platných  predpisov o odovzdávaní správne vyplnených  záznamov v termíne do 15. januára 2019 do schránky rybárskeho domu.
S pozdravom                              výbor MO SRZ Šahy

 

                                                                                                                                                                                                                              

Tu si môžete stiahnuť: Spoločný rybársky poriadok 2019

Tu si môžete stiahnuť: Zákon o rybárstve platný od 1.1.2019

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony