MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

Rybárske preteky 2022 

   

 

Darujte 2% dane na zarybnenie našich vôd

 (Poukázateľ dane nemusí byť členom SRZ)

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178209

Tlačivo na 2% dane

Daňovým úradom potvrdené tlačivo (kópiu) je potrebné vhodiť do schránky MO SRZ Šahy na I. Madácha 19 (rybársky dom), alebo zaslať na adresu MO SRZ Šahy, I. Madácha 19, P.O.Box 24, 936 01 Šahy

do 31.5.2022
Všetkým vopred ďakujeme !


 

 

    

Vážení členovia MO SRZ Šahy,

ospravedlňujem sa vám za nedoručenie poštových poukážok. Do tlače bol odoslaný súbor bez poukážky. Pre krátkosť času vám už dodatočne nevieme poukážky doručiť.

Členský príspevok môžete uhradiť nasledovne:

  1. Prevodným príkazom na účet MO SRZ Šahy, IBAN: SK24 0900 0000 0000 2861 6026 (Slovenská sporiteľňa)
  2. Vyzdvihnutím poštovej poukážky v predajni RYBÁRSKYCH POTRIEB
    Drahomíra Vargová - Rybárske Potreby, Hontianska cesta 14, Šahy
  3. Poštovým poukazom na účet, ktorý je dostupný na každej pošte.

Ešte raz sa vám ospravedlňujem za vzniknuté nepríjemnosti
                                                                                                     Ladislav Kopanica

 

 Výdaj povolení na rybolov

Vážený člen MO SRZ Šahy!

            Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2022 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

            V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade. Na výdaj povolenia je potrebné mať aj platný štátny rybársky lístok.

               V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2022.

            Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ najneskôr do 31. marca bežného roka.

            V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

            Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2021 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 25 € na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení). Ďalšie poštové peňažné poukazy ( spolu s informáciami pre záujemcov) budú v rybárskom dome pri výdaji povolení, ako aj v rybárskom obchode pani Vargovej.

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

 V tomto roku naša MO SRZ Šahy  bude vydávať povolenia na rybolov pre rok 2022

dňa 30.12.2021  a to v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

            UPOZORŇUJEME, že v dôsledku platných opatrení na zamedzenie šírenia COVID – 19 bude výdaj prebiehať obdobným spôsobom ako tomu bolo aj tento rok. Záujemcovia do označeného otvoru v Rybárskom dome ( Šahy , Madácha 19 ) vhoďte  do 22.12.2021 - do 16.00 hodv zalepenej obálke:

-          Svoj členský preukaz

-          Potvrdenie o zaplatení – buď ústrižok poukazu o zaplatení alebo potvrdenie o zapletení cez internet banking

-          Štátny rybársky lístok

-          Priložte lístok na ktorom uveďte, že aké povolenie žiadate ( podľa tabuľky) a Vaše telefónne číslo.

            Vo výdajný deň dňa 30.12.2021 si budete môcť vyzdvihnúť doklady len cez okienko rybárskeho domu a pri preberaní odovzdáte ku kontrole vyplnený (zosumarizovaný) prehľad o úlovkoch za rok 2021! Teda prehľad nevhadzujte do otvoru dverí! (toto platí len pre tento termín)

Dôrazne žiadame našich členov, aby počas preberania povolení dodržiavali všetky odporúčania proti šíreniu koronavírusu.

             Ďalším  termínom výdaja povoleniek je deň 29.1.2022 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. za rovnakých podmienok ako v decembri 2020 s tou výnimkou, že prehľad o úlovkoch za rok 2021 ste povinný odovzdať do 15.1.2022. Doklady (vymenované vyššie)  pre výdaj povolení konanom dňa 29.1.2022 je potrebné vhodiť do otvoru dverí do 23.1.2022 do 16.00 hod. v zalepenej obálke.

            Rovnako postupujte aj v ďalších termínoch, ktoré uvádzame v tabuľke! Upozorňujeme, že nie sú vylúčené zmeny termínov ani  podmienok výdaja o čom Vás budeme včas informovať prostredníctvom internetu ako aj vyvesením oznamu v rybárskom dome.

 

Predbežné termíny na vydávanie povolení:

MESIAC

DEŇ

od

do

Doklady vhodiť do 16 hod. dňa:

Február 2022

4.

piatok

16.00

18.00

28.1.

11.

piatok

16.00

18.00

4.2.

Marec 2022

5.

sobota

14.00

16.00

26.2.

25.

piatok

16.00

18.00

18.3.

Apríl 2022

8.

piatok

16.00

18.00

1.4.

30.

sobota

14.00

16.00

23.4.

Máj 2022

21.

sobota

16.00

18.00

14.5.

SC 

 

Termíny brigád:

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

26.3.2022

sobota

OR Preseľany

7.00

27.3.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

10.4.2022

nedeľa

VN Plášťovce

7.00

23.4.2022

sobota

OR Preseľany

Štrkovisko Šahy

7.00

24.4.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

1.5.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

22.5.2022